Przejdź do treści
1
2
3
4
slider5
Przejdź do stopki

Ważniejsze zadania inwestycyjne

Treść

Ważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane przez firmę w okresie swojej działalności

Bezmiechowa

 

Lp.

Zamawiający

Nazwa i adres

Nazwa i adres budowy

Wyszczególnienie robót

1. Urząd Miasta Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
Remont cokołu  pomnika Jana Pawła II przy ul. Podkarpackiej w Krośnie - okładziny stopni i posadzek z granitu Strzegom – 325 m2
- okładziny ścian donic i nakrywy z granitu Strzegom – 110 m2


 

2.

Urząd Miasta Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
Zabezpieczenie drzew w Zespole Staromiejskim – donice i siedziska - okładziny murków i siedzisk z piaskowca Żerkowice
- nakrywy murków z piaskowca Żerkowice

3.

 M.St. Warszawa, dz. Wola, Al.Solidarności 90
01-003 Warszawa
 Remont schodów, murków i dojść na Kopcu w Parku Moczydło od strony ul. Czorsztyńskiej  - stopnie granitowe 156,0 m
- nawierzchnia z kostki granitowej 104,0 m2
- okładziny murków z granitu łamanego 292,55 m2

4.

Miasto Imielin
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin
 
 Remont schodów terenowych i nawierzchni chodników przy schodach w rejonie ul. Imielińskiej  - okładziny schodów i podestów z granitu  
   płomieniowanego gr. 3cm  73,5 m2
- nawierzchnie z kostki granitowej  110,0 m2
- okładzina ściany z piaskowca łamanego i granitu 33,5 m2

5.

Gmina Lipnica Murowana 32-724 Lipnica Murowana 44  Remont kamiennego muru ogrodzenia cmentarza wojennego pn. Rakowiec z I wojny światowej w Rajbrocie  - rozbiórka kamiennego muru cmentarza
- wykonanie ławy żelbetowej
- wykonanie nowego muru z piaskowca łamanego wraz ze
   spoinowaniem i wykonaniem nakrywy – 25 m3
-  czyszczenie i spoinowanie istniejącego muru kamiennego

6.

 Miasto Ostrów Wlkp.
Al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wlkp
 Budowa lapidarium żydowskiego na Placu 23 Stycznia w Ostrowie Wlkp  - okładziny muru z piaskowca łamanego rzędowego – 166 m2
- wykonanie muru z piaskowca – 4,2 m3
- wykonanie obrzeży i chodników z grysu granitowego –  
   370 m2
- osadzenie tablic mosiężnych – 2 szt.

7.

 Miasto Ostrów Wlkp.
Al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wlkp.
 Zmiana zagospodarowania Placu 23 Stycznia w Ostrowie Wlkp.  - wykonanie siedzisk i stolików granitowych z płyt gr. 8cm
- montaż ławek i koszy na śmieci
- wykonanie schodów terenowych z kostki granitowej
- wykonanie podświetlenia ekspozytorów

8.

 Dom Kultury
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty
 Przebudowa terenu wokół Domu Kultury w Kętach – remont tarasu  - nawierzchnie tarasu oraz schodów  wejściowych  z płyt granitowych płomieniowanych Multicolor, Vanga  gr. 3cm – ok. 260 m2

9.

Zakład Gospodarowania Nier. w dz. Śródmieście
ul. Szwoleżerów 5
00-464 Warszawa
 
 Remont schodów i podestów przy bud. Boya 4, 4a,6 w Warszawie  - posadzki z granitu płomieniowanego gr. 3cm – 500m2
- okładziny schodów z granitu płomieniowanego gr. 3cm – 750 m2

10.

 System-5 sp. z o.o.
ul. Bogdanowicza 9/33
02-127 Warszawa
 Okładzina kamienna ogrodzenia oraz portal  na budynku mieszkalnym w Konstancinie Jeziornej ul. Przebieg 6  - okładzina ogrodzenia z granitu – 120 m2
- okładzina portalu drzwi wejściowych z piaskowca Wartowice

11.

 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dz. Śródmieście
ul. Szwoleżerów 5
00-464 Warszawa
 Remont tarasu wraz z podcieniami budynku przy ul. Marszałkowskiej 45/49 w Warszawie  - reparacja elewacji kamiennej z piaskowca Szydłowiec
- piaskowanie i czyszczenie elewacji 600 m2
- naprawa i uzupełnienie detali kamiennych

12.

 Gmina Miasto Oświęcim
ul. Zaborska 2
32-600 Oświęcim
 Remont kapitalny schodów zewnętrzny budynku Urzędu Miasta przy ul. Jagiełły 25 w Oświęcimiu  - rozebranie kamiennej konstrukcji schodów
- okładzina stopni z płyt granitowych płomieniowanych – 31 m2
- montaż instalacji oświetleniowej
- montaż balustrad schodowych kutych

13.

 ZNP Zarząd Główny
ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa
 Czyszczenie okładziny z piaskowca na elewacji wraz z naprawami powierzchni i impregnacją na elewacji siedziby ZNP w Warszawie  - czyszczenie i renowacja elewacji z piaskowca
- uzupełnienie i naprawa elementów kamiennych
- stopnie granitowe z płyt gr. 3cm – 15m2

14.

 Muzeum Zagłębia
ul. Świerczewskiego 15
42-500 Będzin
Remont fragmentu muru arkadowego na Zamku w Będzinie  - odbudowa muru kamiennego z oczyszczeniem i uzupełnieniem ubytków - 10m3
- odbudowa ceglanego fryzu
- impregnacja hydrofobowa muru kamiennego

15.

 Miasto Grybów
Rynek 12
33-330 Grybów
 Remont schodów w Parku Miejskim – os. Śródmieście II  - okładzina stopni z płyt granitowych płom. – 30m2
- okładzina muru oporowego z piaskowca łupanego – 35m2
- montaż balustrad ze stali nierdzewnej – 25mb
16. Spółdzielnia Mieszk.„Ostrobramska”
ul. Tarnowiecka 7
04-174 Warszawa
Remont nawierzchni i podbudowy przed budynkiem Tarnowiecka 7 w Warszawie - wykonanie podbudowy, izolacji i nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych gr. 3 cm  - 155 m2
17. Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
Dostosowanie wejść do budynku Starostwa dla osób niepełnosprawnych - okładziny stopni i spoczników z płyt granitowych – 40m2
- montaż balustrad schodowych
- tynki mozaikowe podjazdu – 20 m2
18. Teatr Dramatyczny
15-080 Białystok,
ul. Elektryczna 12
Naprawa wejściowych schodów głównych do budynku teatru - rozbiórka okładzin z płyt granitowych gr.6cm
- okładzina stopni z płyt granitowych gr. 6cm – 276 m2
19.  Konwent OO.Bonifratrów 50-417 Wrocław
Ul.Traugutta 57/59
 Remont schodów zewnętrznych Kościoła Klasztornego OO.Bonifratrów pw. Trójcy Przenajświętszej we Wrocławiu  - demontaż starych stopni granitowych
- montaż nowych stopni granitowych
20.  Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
38-700 Ustrzyki Dolne
Ul.Rynek 6
 Przebudowa schodów wejściowych do budynku administracyjno – gospodarczego Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne  - montaż stopni, podestów i cokolików z granitu
21. Zarząd Terenów Publicznych
Ul.Jezuicka 1/3
00-281 Warszawa
Remont schodów terenowych w otoczeniu zabytkowego zdroju Stanisława Augusta przy ul.Zakroczymskiej w Warszawie - rozebranie zniszczonych schodów
-wykonanie nowych schodów kamiennych na podbudowie
-poddanie gruntownej konserwacji schodów, muru oporowego oraz posadzki
22. Aquapark Polkowice
Ul.Młyńska 4
59-100 Polkowice
Remont schodów przed wejściem głównym Aquapark Polkowice - posadzka z płyt granitowych – 80,42m2
- okładzina ścian z płyt granitowych – 19,32m2
- stopnie z płyt granitowych – 69,12mb
2827